Als installatie-eigenaar wilt u kunnen aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.
Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd.
U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.
Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden, ja zelfs verplicht. Na een inspectie zijn de installaties voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en worden uw bedrijfsprocessen niet verstoord.
Daarnaast moeten in het kader van de Arbowet, NEN 3140 keuring, de elektrische installaties en elektrische gereedschappen die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid.
Oververhitting bij verdeelkasten en regelpanelen is verstoringsbron nummer één bij elektrotechnische installaties.
Met behulp van een thermografisch onderzoek maken wij eventuele hotspots in installaties inzichtelijk. Conclusies van het thermografisch onderzoek verwerken wij eveneens in een inspectierapportage.
Door een afwijking in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

 

Onze locatie

logo                               


neem contact op
AMP-Group B.V. Intendanceplantsoen 2
5363 VZ Velp (Noord-Brabant)
Telefoon: +31(0)24-3031040
Website: amp-group.nl
Mail: info@amp-group.nl


facebook    linkedin   

 


logo technieknl

Erkend leerbedrijf logo